Riksbankens årsredovisning 2006

Datum

Riksbanken redovisar en vinst på 7,9 miljarder kronor för 2006. Det framgår av den årsredovisning som Riksbanken idag lämnat till riksdagen. Det positiva resultatet beror främst på att de obligationer som finns i valutareserven genererat ränteintäkter.

 

I årsredovisningen finns en redogörelse för penningpolitiken 2004-2006. Där framgår att inflationen 2005 och 2006 låg under målet på 2 procent. Det beror framförallt på att produktiviteten ökade mer än väntat.

 

Årsredovisningen innehåller också en detaljerad redogörelse av hur Riksbanken förvaltat sina tillgångar.

 

Riksbankens resultat de senaste tre åren (miljoner kronor)

 

2006

2005

2004

Räntenetto och avgifter 5 551 5 094 4 479
Priseffekt - 1 270 -299 - 109
Valutakurseffekt 3 536 -875 -5 617
Guldvärdeeffekt 492 58 -591
Förvaltningskostnader -704 -820 -1 051
Förvaltningsintäkter 272 98 85
7 877 3 256 -2 804

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15 och Tommy Persson, pressekreterare, tel. 08-787 03 99

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?