Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven

Datum

Riksbanken avser att sälja upp till 10 ton av guldreserven under tiden 27 september 2005 till 26 september 2006. Försäljningen sker inom ramen för det guldavtal – Central Bank Gold Agreement (CBGA) – som tecknats mellan 15 europeiska centralbanker och som trädde i kraft den 27 september 2004. Avtalet löper på fem år och ger Riksbanken möjlighet att sälja upp till 60 ton guld fördelat över avtalsperioden. Riksbanken sålde förra året 15 ton guld inom ramen för guldavtalet.

 

Intäkterna från försäljningen kommer att återinvesteras i valutareserven, det vill säga i värdepapper i utländsk valuta.

 

Syftet med att minska andelen guld är att möjliggöra för en bättre riskjusterad avkastning på Riksbankens tillgångar. Guld kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av Riksbankens tillgångar.

 

Genomförda guldförsäljningar kommer att framgå av den så kallade veckorapporten som publiceras löpande på riksbankens hemsida www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Christian Johansson, chef, investeringsenheten, tel. 08-6966736

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?