Ändrade villkor för säkerheter i Riksbanken

Datum

Riksbankens direktion har beslutat om ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken. Villkorsändringarna är delvis en återgång till de bestämmelser som gällde före finanskrisen och syftar till att minska Riksbankens kreditrisk.

Riksbanken strävar efter att begränsa sin kreditrisk för att skydda skattebetalarna från förluster. Direktionens beslut innebär fyra principiella förändringar i villkoren för säkerheter för lån i Riksbanken:

  • Kravet på lägsta kreditbetyg höjs för de värdepapper som får accepteras som säkerhet från nuvarande A- till AA-.
     
  • Egna säkerställda obligationer accepteras inte längre som säkerhet.
     
  • En begränsningsregel införs som innebär att säkerställda obligationer som andel av en motparts totala säkerheter får uppgå till högst 60 procent.
     
  • En begränsningsregel införs som innebär att den andel av en motparts säkerhetsvärde som utgörs av säkerställda obligationer till högst 50 procent får utgöras av säkerställda obligationer utgivna av en och samma emittent.

Riksbanken bedömer att ändringarna inte kommer att påverka effektiviteten i betalningssystemet i någon större utsträckning. De påverkar inte heller förutsättningarna för att bedriva penningpolitik.

 

De ändrade villkoren träder ikraft stegvis under 2016, med början den 11 januari 2016.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?