Riksbankens årsredovisning

Datum

Riksbankens direktion har fattat beslut om årsredovisningen för 2003.

Riksbanken redovisar ett resultat på -9,3 miljarder kronor. Kronförstärkningen under 2003 påverkade resultatet med -12,5 miljarder kronor, beroende på att valutareserven marknadsvärderas.

 

Riksbankens resultat de senaste fem åren framgår av nedanstående tabell (mkr).

 

2003

2002

2001

2000

1999

Ränteintäkter

5 316 7 220 9 197 9 572 8 347

Priseffekt

-627 6 670 269 5 131 -6 328

Valutakurseffekt

-12 480 -13 161 9 133 6 224 2 038

Guldvärderingseffekt

-180 774 2 008 654 940

Övriga kostnader och intäkter

-1 309 -1 574 -1 330 -1 272 -1 072

Årets resultat

-9 280 -71 19 277 20 309 3 925

 

Posten "Övriga kostnader och intäkter" består i huvudsak av kostnader för sedlar och mynt, personal, administration samt övriga kostnader av engångskaraktär.

Kontaktinformation

Leif Jacobsson, informationschef, tel. 08-787 04 14

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?