Penning- och valutapolitik, specialnummer om Dag Hammarskjöld

Datum

Riksbanken publicerar idag ett specialnummer av tidskriften Penning- och valutapolitik som handlar om Dag Hammarskjöld.

 

Ur förordet av riksbankschef Lars Heikensten och Björn Hasselgren, avdelningschef, Riksbanken

 

"Utan tvekan är Dag Hammarskjöld en person som fascinerar. Oftast uppmärksammas Hammarskjöld för sin tid som Förenta nationernas (FN) generalsekreterare under tiden 1953–1961 samt för de efterlämnade verken, främst kanske ”Vägmärken”. Det är mindre känt att Dag Hammarskjöld var ekonom och dessutom under närmare tjugo års tid verksam i Riksbanken och i Finansdepartementet. Få personer hade ett sådant samlat inflytande över finans- och penningpolitiken under 1900-talet som Dag Hammarskjöld."

 

Den 7 september uppmärksammade Riksbanken 100 års-minnet av Dag Hammarskjöld födelse med ett seminarium som belyste Hammarskjölds gärning som ekonom och hans tid i Riksbanken och i Finansdepartementet.

 

Det specialnummer som publiceras idag innehåller tre uppsatser som presenterades vid seminariet av historikern professor Hans Landberg, universitetslektor Örjan Appelqvist samt docent Benny Carlsson och docent Göran Ahlström. Därtill innehåller numret två artiklar om Hammarskjöld; en skriven av professor Assar Lindbeck, som även ledde seminariet, och en kommentar skriven av professor emeritus Börje Kragh.

 

Tidskriften finns i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, under rubriken Publicerat. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

 

Den engelska versionen, Sveriges Riksbank Economic Review no 3 2005, kommer att publiceras om några veckor.

Kontaktinformation

Kerstin Wallmark, informationssekretariatet, tel. 08-787 01 50, Björn Hasselgren, avdelningschef, tel. 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?