Utlåningen i US-dollar avslutas

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att ställa in auktionen av krediter i US-dollar den 8 december. Det har inte funnits någon efterfrågan på Riksbankens lån i dollar under den senaste tiden och därför avvecklas faciliteten.


Läget på de finansiella marknaderna har förbättrats under det senaste halvåret. Tillgången till krediter i US-dollar har ökat samtidigt som kostnaden har minskat. Detta har bidragit till ett minskat intresse för Riksbankens utlåning i dollar. Efterfrågan på krediter i amerikanska dollar från Riksbanken har varit obefintlig under de senaste auktionerna. Därför avvecklas faciliteten.


Riksbanken har dock beredskap och förutsättningar att snabbt inrätta en ny kreditfacilitet i amerikanska dollar om behov skulle uppstå.


Sedan oktober 2008 har Riksbanken erbjudit krediter i dollar mot säkerhet. Syftet med dessa lån har varit att underlätta bankernas tillgång till krediter i denna valuta.


Riksbanken utnyttjar för närvarande inte de swap-faciliteter som finns med ECB och den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

Kontaktinformation

Presstjänsten, 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?