Penning- och valutapolitik nr 2 2005

Datum

Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik utkommer med fyra nummer per år och behandlar ämnen på riksbanksnära områden. I dag publiceras årets andra nummer som innehåller tre artiklar:

 

Basel II – nytt regelverk för bankkapital

Den 1 januari 2007 börjar det nya regelverket för bankers kapitalkrav, Basel II, att gälla i Sverige och övriga EU-länder. ”Mycket har redan skrivits som beskriver och analyserar de tekniska aspekterna av Basel II, men införandet kommer att få påtagliga konsekvenser även för andra delar av befolkningen än riskexperter.” Det säger Göran Lind, rådgivare till Riksbankens direktion, i sin artikel som ger en kortfattad vägledning om de viktigaste frågorna i det nya regelverket.

 

Penningpolitiska förväntningar och terminspremier

”Penningpolitiska förväntningar – marknadens förväntningar om den framtida nivån på reporäntan – kan mätas på olika sätt. Ett sätt är att använda sig av enkäter, ett annat sätt är att med utgångspunkt från räntor på statspapper göra beräkningar av en kort terminsräntekurva. De två måtten har olika för- och nackdelar och det kan därför vara en poäng att kombinera dessa.” Det konstaterar Jan Alsterlind och Hans Dillén, båda verksamma på Riksbankens avdelning för penningpolitik, i sin artikel.

 

Riksbankens räntestyrning – penningpolitik i praktiken

Hur fungerar Riksbankens räntestyrning? I artikeln ger Annika Otz, verksam på avdelningen för marknadsoperationer, en pedagogisk beskrivning av hur
penningpolitiken går till i praktiken. Artikeln tydliggör också kopplingen mellan
räntestyrningen och Riksbankens betalningssystem.

 

Tidskriften finns i pdf-format på denna webbplats under rubriken Publicerat. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

 

Den engelska versionen, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att publiceras om några veckor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?