Bok om Riksbankens historia

Datum

Riksbankens direktion har beslutat utarbeta en bok om Riksbankens historia, avsedd för en samhälls- och historieintresserad allmänhet. Någon sammanfattande historik över Riksbankens verksamhet finns inte idag. Riksbanken är världens äldsta centralbank, grundad 1668.


Boken kommer att skrivas av Gunnar Wetterberg. Wetterberg är historiker, har varit verksam inom Utrikesdepartementet, Finansdepartementet och Kommunförbundet och är nu samhällspolitisk chef på SACO. Sedan 1960-talet har han skrivit artiklar, rapporter och böcker i samhällsvetenskapliga och historiska frågor.


Till projektet knyts en referensgrupp med expertis inom ekonomisk historia från bl.a. Kungliga Myntkabinettet. Boken kommer att finnas i svensk och engelsk utgåva och beräknas vara klar i slutet av 2008.

Kontaktinformation

Leif Jacobsson, tel. 070-554 77 56

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?