Pressmeddelande med anledning av händelserna i USA

Mot bakgrund av de tragiska händelserna i USA har Riksbanken höjt beredskapen och följer noga utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Det svenska betalningssystemet kommer att vara öppet som vanligt. Riksbanken upprätthåller som alltid en beredskap att agera om det skulle vara nödvändigt för att se till att det svenska betalningssystemet fungerar normalt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?