Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet

Datum

Skuldsättningen har fortsatt att öka i hushållssektorn under hösten. Samtidigt finns det inget som i dagsläget talar för att de skulle kunna orsaka bankerna några omfattande kreditförluster. Det framgår av Riksbankens rapport om finansiell stabilitet som publiceras idag. De skuldsatta hushållen har även fortsättningsvis förhållandevis goda marginaler att klara sina lånebetalningar visar rapporten.


Givet den konjunkturbild som Riksbanken presenterade i inflationsrapporten i oktober med en fortsatt stabil uppgång i den svenska ekonomin finns det i dagsläget inga tecken på risker som skulle kunna orsaka de svenska storbankerna betydande problem. Om några oförutsedda händelser trots allt skulle inträffa är förutsättningarna goda för att storbankerna kan hantera dessa givet deras allt bättre motståndskraft.


Rapporten innehåller denna gång också en kartläggning av bankernas prissättning av olika betaltjänster. Denna visar att bankernas priser endast undantagsvis speglar de kostnader de har för tjänsterna. Bankernas avgifter för tjänster som är billiga att producera täcker kostnader för de tjänster där priserna inte motsvarar produktionskostnaderna. Med en prissättning som bättre speglar kostnaderna torde bankernas totala kostnader kunna minska. Det bör också leda till lägre totala kostnader för bankernas kunder.


En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg och Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls idag klockan 10.30 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.


Rapporten kan laddas ned från Riksbankens hemsida, http://www.riksbank.se/, under rubriken Publicerat/Publikationer/Finansiell stabilitet eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?