Statistiska Centralbyrån övertar produktionen av Riksbankens finansmarknadsstatistik

Datum

Enligt ett avtal mellan Riksbanken och Statistiska Centralbyrån, SCB, som slöts i november 2001, kommer SCB för Riksbankens räkning insamla, producera och publicera Riksbankens finansmarknadsstatistik. Finansmarknadsstatistiken omfattar främst balansräkningsstatistik avseende kreditinstitut med flera. I statistiken ingår bland annat uppgifter om ut- och inlåning samt penningmängd, men även viss värdepappersstatistik. SCB:s övertagande av produktion träder i kraft idag, vilket innebär att SCB första gången publicerar uppgifter som avser mars månad respektive första kvartalet 2003.

 

Syftet med omläggningen är att Riksbanken ska fokusera på sina kärnuppgifter och samtidigt bidra till en effektivare statistikproduktion i samhället i stort. Genom att samarbeta med SCB på detta sätt räknar Riksbanken med att få en effektivare och kvalitativt bättre finansmarknadsstatistik, vilket är gynnsamt för såväl användarna av statistiken som för uppgiftslämnarna.

 

Publiceringen av statistiken kommer att ske på SCB:s webbplats. Riksbankens webbplats kommer enbart att innehålla en länk till denna. I samband med att SCB övertar produktionen av finansmarknadsstatistiken kommer en återgång ske till normal publiceringskalender, med reservation för att vissa övergångsproblem kan uppstå.

 

Kontaktinformation

Martin Andersson 08-787 04 78 eller Jan Schüllerqvist, 08-787 04 79

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?