Ny målgruppsanpassad information på www.riksbank.se

Riksbanken har skapat en ny delsida på www.riksbank.se; "För våra motparter och deltagare i Rix".


Delsidan innehåller bl.a. information om vilka värdepapper Riksbanken accepterar som säkerheter, vilka krav Riksbanken ställer på sina motparter i penning- och valutapolitiken, de s.k. primary dealers, samt de krav som ställs på deltagarna i betalningssystemet Rix.


Delsidan innehåller även statistik över omsättningen på valutamarknaden och på penning- och obligationsmarknaden, samt bud och tilldelning i de penningpolitiska reporna.


Mer information lämnas av Avdelningen för marknadsoperationer:

Berit Holmquist tel. 08-787 0251.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?