Riksbanken fortsätter erbjuda lån med rörlig ränta

Datum

Riksbanken fortsätter att erbjuda rörliga lån i svenska kronor med en löptid på tre, sex och tolv månader. Lånen erbjuds de penningpolitiska motparterna till en något högre ränta. Genom att successivt höja priset på lånen i takt med att utvecklingen på de finansiella marknaderna fortsätter att förbättras vill Riksbanken uppmuntra till att stegvis minska bankernas beroende av Riksbankslån.

 

Bankernas möjlighet att få tag på finansiering har förbättrats under de senaste månaderna. Men den positiva utvecklingen på marknaderna är fortfarande beroende av omfattande stöd från centralbanker och myndigheter i Sverige och utomlands. Det är för tidigt att avgöra hur marknaderna skulle fungera utan dessa stödåtgärder. Fortfarande finns skäl för Riksbanken att erbjuda lån i svenska kronor till rörlig ränta.

 

Lånen med rörlig ränta kommer, liksom tidigare, att ges mot vanliga säkerheter. Men eftersom läget på de finansiella marknaderna har förbättrats finns det anledning att höja räntan på lånen. Påslaget utöver den genomsnittliga reporäntan under löptiden höjs till 0,25 procentenheter på lån med tre och sex månaders löptid och till 0,30 procentenheter för lån med 12 månaders löptid. Genom att successivt höja priset i takt med ytterligare förbättrade marknadsförhållanden avvecklas faciliteten på ett naturligt sätt och bankerna uppmuntras till att stegvis minska sitt beroende av Riksbankslån.

 

Auktioner för lån med tre månaders löptid kommer att hållas ungefär varannan vecka och för lån med sex respektive 12 månaders löptid ungefär var fjärde vecka, enligt ett schema som publiceras på Riksbankens webbplats. Den första auktionen med de justerade villkoren äger rum den 16 november. Då erbjuds krediter på 3 och 12 månader.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?