Riksbankens företagsintervjuer: Återhämtningen tar tid

Datum

Konjunkturen har passerat botten men efterfrågan och orderingången ökar från en mycket låg nivå. Därför kommer återhämtningen att ta tid. Det anser företagen i Riksbankens senaste företagsintervjuer som genomfördes under september månad.

 

Den finansiella krisen har lett till att företagen skurit ner kraftigt på både produktion och lager. Men dessa anpassningar tycks nu i stort sett vara avklarade. Läget i industrin och byggbranschen är fortfarande svagt medan flera företag i handels- och tjänstebranschen upplever utvecklingen under sommaren som bra eller mycket bra.

 

Men även om företagen överlag är något mer optimistiska om framtiden, påtalar många risken för att uppgången kan vara bräcklig.

 

En växande andel företag uppger att finansieringsproblemen har minskat något den senaste tiden. Men fortfarande upplevs just finansieringssituationen som en begränsning för verksamheten, framförallt för mindre företag och företag inom byggindustrin.

 

Riksbanken genomför sedan 2007 intervjuer med cirka 60 företag tre gånger per år, inför varje penningpolitisk rapport. Intervjuerna i den här omgången genomfördes i september 2009.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?