Den svenska finansmarknaden 2004

Datum

Riksbanken publicerar i dag Den svenska finansmarknaden 2004. Publikationen ges ut av Riksbanken en gång per år. Syftet är att med hjälp den statistik som finns på området ge en övergripande beskrivning av hela det svenska finansiella systemet. Den svenska finansmarknaden 2004 omfattar i första hand flödesstatistik för helåret 2003 och stockstatistik per den 31 december 2003.

 

Publikationen finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publicerat/Publikationer /Den svenska finansmarknaden. En tryckt version kan hämtas i Riksbankens entré, Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

 

En engelsk version, The Swedish Financial Market 2004, kommer att finnas tillgänglig i augusti.

Kontaktinformation

Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, tel. 08-787 07 14

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?