60 procent av befolkningen ställer sig bakom inflationsmålet

Sextio procent av Sveriges befolkning ställer sig bakom Riksbankens inflationsmål på 2 procent, medan 12 procent är emot. Det visar en attitydundersökning som Riksbanken nyligen låtit göra.

Undersökningen visar att andelen personer som tror att Riksbanken kommer att uppnå inflationsmålet har ökat kraftigt, från 27 procent i mars till 50 procent i december.

Hälften, 50 procent, av befolkningen anser att Riksbanken bedriver penningpolitik på ett riktigt sätt. Samtidigt är 11 procent av motsatt uppfattning. Av de personer som har en åsikt i frågan ställer sig 82 procent bakom penningpolitiken.

Vidare anser hälften av befolkningen, 49 procent, att kronan inte bör knytas till den europeiska växelkursmekanismen ERM. Detta gäller i stort sett alla samhällsgrupper, oavsett kön, ålder och sysselsättning. Tjugotvå procent är positiva till en ERM-knytning.

Undersökningen genomfördes de två första veckorna i december 1996 av Eureka Research. Antalet svarande var 1.000 personer i åldrarna 16-74 år. Felmarginalen varierar med +/- 1,4-3,2 procentenheter. Undersökningarna görs för att mäta kunskaperna om Riksbanken bland svenska folket.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Michael Wallin, informationschef tel. 08-787 04 18

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?