BIS publicerar rapport om elektroniska betalningsmedel

Rapporten ”Electronic Money” som publicerades den 7 maj syftar till att skapa en ökad förståelse kring några olika aspekter på nya elektroniska betalningsmedel, och då främst främst vad som brukar kallas elektroniska pengar. Det finns i huvudsak två varianter av elektroniska pengar, dels "smarta kort" eller med andra ord förbetalda kort dels s.k. nätverkspengar. I rapporten behandlas i huvudsak tre områden, nämligen konsumentskyddsfrågor, frågor om brottslighet relaterad till system för elektroniska pengar samt tillsynsfrågor. Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för finansdepartement, centralbanker och internationella organisationer inom G10.

 

Rapporten kan hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11 eller beställas från informationscentralen; fax: 08-787 05 26, e-post: [email protected] eller tel. 08-787 01 00.

 

Eventuella frågor besvaras av Gent Jansson, direktionssekretariatet,tel. 08-787 01 17.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?