Riksbankens extraordinära inleverans till staten om 20 miljarder kronor

Riksbanken kommer att genomföra den av Riksdagen beslutade extraordinära inleveransen till statsverket om 20 miljarder kronor genom att  överföra sin inhemska värdepappersportfölj av statsobligationer till Riksgäldskontoret.


Bakgrunden är Riksdagens beslut den 17 maj 2001, att Riksbanken i år, utöver den ordinarie inleveransen om 8,2 miljarder kronor, även skall göra en extraordinär inleverans om 20 miljarder kronor. Den extraordinära inleveransen kommer enligt direktionens beslut den 30 maj 2001 att genomföras genom att Riksbankens portfölj av svenska statsobligationer överförs till Riksgäldskontoret. Portföljens marknadsvärde är idag ca 19,8 miljarder kronor. Inleveransen sker den 13 juni 2001 då även en likvidavräkning mellan Riksbanken och Riksgäldskontoret kommer att ske avseende skillnaden mellan portföljens aktuella marknadsvärde och inleveransbeloppet om 20 miljarder kronor.


För ytterligare information:
Tomas Thyblad, chefhandlare, telefon 08-696 68 18
Magnus Vesterlund, chef för enheten för operativ analys, 070-39 40 328

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?