Riksbankschef Urban Bäckström avgår vid årsskiftet

Datum

Riksbankschef Urban Bäckström har under pingsthelgen meddelat riksbanksfullmäktiges ordförande Sven Hulterström att han avser avgå som riksbankschef vid utgången av år 2002. Det innebär att han frånträder tjänsten två år före mandatperiodens slut.

"Jag har varit riksbankschef i snart tio år och jag tycker att det är en lagom lång tid. Jag har därför beslutat mig för att inte stå till förfogande för omval till ytterligare en mandatperiod", sade Urban Bäckström.

"Genom att jag avgår redan nu till årsskiftet, istället för i slutet av 2004, hoppas jag kunna ge min efterträdare gott om tid att hantera de frågor som kan komma att aktualiseras de kommande åren. Jag tänker bl.a. på valutaunionen EMU och konsekvenserna av resultatet i en eventuell folkomröstning och senare riksdagens beslut. Därmed skapas enligt min mening bästa möjliga kontinuitet", sade Bäckström.

"Jag vill redan nu passa på att tacka fullmäktige och kollegorna i direktionen för ett givande samarbete. Jag kommer förstås att sakna alla duktiga och kunniga medarbetare i banken. Låt mig också tacka alla de journalister, analytiker på finansmarknaden och andra samhällsekonomiskt intresserade som, genom de år som jag kan överblicka, följt Riksbankens arbete. Genom den uppmärksamhet som bankens arbete och beslut har fått har det varit möjligt att föra en dialog med våra uppdragsgivare - svenska folket - och på det sättet söka skapa förståelse för hur penningpolitiken fungerar. Jag har också tydligt kunnat se hur uppmärksamheten i dess olika skepnader förbättrat det interna arbetet i banken på ett mycket bra sätt. Sist men inte minst vill jag framhålla det goda samarbetet jag haft med de fyra finansministrar som varit mina kontaktpersoner i de olika regeringar som suttit under de år jag arbetat i Riksbanken."

"Jag har ännu inte bestämt mig för vad jag ska göra efter årsskiftet. Som ledamot av Riksbankens direktion har jag en karenstid på uppemot ett år. Fullmäktige har dock möjlighet att besluta om viss förkortning av den perioden om man skulle finna det lämpligt. Det kommer alltså att finnas gott om tid för mig att fundera över framtiden, men först ska jag ägna det närmaste halvåret åt att slutföra uppdraget i Riksbanken", sade Bäckström.

Möjlighet att ställa frågor till riksbankschef Urban Bäckström kommer att finnas kl. 11.00 idag den 21 maj på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation erfordras.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?