Riksbanken utreder guldförvärv under andra världskriget

Datum

Riksbanken har beslutat att närmare utreda omständigheterna kring Riksbankens förvärv av guld under andra världskriget. Riksbanken vill skapa största möjliga klarhet i omständigheterna kring bankens guldförvärv från Nazi-Tyskland.

"Det finns anledning att göra en förnyad undersökning i Riksbankens arkivhandlingar för att utröna om det finns ytterligare uppgifter som belyser Riksbankens förvärv av så kallat rövat guld", säger Robert Sparve, chefsjurist på Riksbanken i en kommentar.

Frågan har fått förnyad aktualitet sedan Judiska Världskongressen efter brittiska uppgifter krävt närmare upplysningar om sådant guld i de neutrala staterna, främst Schweiz. Ordförande för Världskongressen har nyligen besökt den svenska regeringen i samma fråga.

Utredningen ska bestå av en till tre personer som inte har någon anknytning till Riksbanken. Ledamöterna ska tillsättas av riksbankschefen och arbetet bör vara avslutat under första halvåret 1997.

Under slutet av andra världskriget varnade de allierade de neutrala länderna för att ta emot guld från Tyskland som betalning vid varuexport. Efter krigsslutet tillsattes en undersökningskommission och guld som kunde antas vara rövat återlämnades. Riksbanken återlämnade 7,1 ton guld till den Belgiska Nationalbanken 1949 och cirka 6 ton guld till De Nederlandsche Bank 1955.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?