Riksbanken publicerar idag Statistisk Årsbok 1998

Riksbanken publicerar idag årets utgåva av Statistisk Årsbok. Årsboken är en sammanställning över bankers, kredit- och värdepappersinstituts balansräkningar på årsbasis. Statistiken sträcker sig fem år tillbaka i tiden. Uppgifter om utlåning, inlåning och penningmängd finns särredovisade. Därutöver finns vissa tidsserier för räntor samt valuta- och värdepappersmarknaderna.


Ett supplement till årsboken med resultattabeller för banker och bostadsinstitut kommer att finnas framme mot slutet av sommaren. Supplementet innehåller även balansräkningar uppställda efter bokslutsdispositioner.


Frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik (AFS):
Anna-Karin Nedersjö, chef för finansmarknadsenheten, tel. 08-787 01 27 och
Lena Eriksson, finansmarknadsenheten, tel. 08-787 04 70.


Statistisk Årsbok kan hämtas i Riksbankens entreér Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral via: e-post [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?