Järnvägen 150 år – nytt minnesmynt

Datum

Med anledning av att järnvägen fyller 150 år ger Riksbanken ut ett minnesmynt i guld och silver. Valören är 2000 kronor på guldmyntet och 200 kronor på silvermyntet. Upplagan är maximerad till 5000 guldmynt och 50 000 silvermynt.


Myntet presenteras av vice riksbankschef Lars Nyberg vid en ceremoni på Järnvägsmuseet i Gävle fredagen den 8 september kl. 13.00. Ceremonin ingår i den stora järnvägsmässan "Tåg 150-tidernas tågfest".


Mynten har samma åtsida (framsida). Den visar ett stiliserat vagnshjul där ekrarna utgörs av texten ”JÄRNVÄGEN 150 ÅR”.

Fotografi av ett 2000-kronors minnesmynt i guld, åtsida, Järnvägen 150 år           Fotografi av ett 200-kronors minnesmynt i silver åtsida, Järnvägen 150 år

På guldmyntets frånsida (baksida) avbildas ett vagnshjul som möter ett järnvägsspår – en symbol för mötet mellan det runda och det raka. På silvermyntets frånsida finns järnvägsspår som löper kors och tvärs över myntet samt en ensam gran.

Fotografi av ett 2000-kronors minnesmynt i guld frånsida, Järnvägen 150 år            Fotografi av ett 200-kronors minnesmynt i silver frånsida, Järnvägen 150 år

         

Myntet är formgivet av Annie Winblad Jakubowski, välkänd mynt- och medalj- konstnär. Tillverkare är AB Myntverket i Eskilstuna.


Utgivningen av minnesmynt har traditioner sedan 1700-talet och syftar till att ge officiell prägel åt händelser av nationellt intresse. Beslut om myntens utformning fattas av riksbanksfullmäktige.


Beställningar kan göras från 8 september 2006 från AB Myntverket via dess webbplats, se länk nedan, per telefon 016-42 81 00 eller via fax 016- 42 81 20. Mynten kan också beställas på Järnvägsmässan i Gävle
den 8-10 september. Distribution sker från vecka 40. Priset är 2 500 kronor för guldmyntet och 250 kronor för silvermyntet.


Ytterligare information och bilder på mynten finns på denna webbplats under rubriken Sedlar- och mynt.

Kontaktinformation

Per-Olof Arevik, 08-787 04 84, Leif Jacobsson, 08-787 04 14, 070-554 77 56

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?