Riksbankens årsredovisning 2001

Årsredovisningen i pdf-format

Riksbankens direktion har fattat beslut om Riksbankens årsredovisning för år 2001. Vinsten uppgick till 19,3 miljarder kronor.

Årsredovisningen överlämnas till riksdagen som fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning.

Riksbanksfullmäktige lämnar förslag till riksdagen hur Riksbankens vinst skall disponeras vid sitt sammanträde den 15 februari 2002.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?