Svenskt portföljinnehav 2002

Datum

Utländska aktier och räntebärande värdepapper

Riksbanken presenterar i dag utfallet av den årliga undersökningen om svenska portföljinnehav av utländska aktier och räntebärande värdepapper. Av undersökningen framgår att svenska placerare vid årsskiftet 2002 ägde utländska portföljtillgångar motsvarande ett marknadsvärde på 1 289 miljarder kronor, vilket var ca 250 miljarder kronor mindre än samma tid året innan. Av dessa tillgångar var drygt 60 procent placerade i utländska aktier och fondandelar och resten i utländska räntebärande värdepapper. Uppgifterna i undersökningen ingår som en del i en global undersökning ledd av Internationella valutafonden (IMF).

 

Den kraftiga minskningen av portföljtillgångarna berodde till största delen på fallande börskurser runt om i världen. En starkare kronkurs under 2002 var också en bidragande orsak till värdeminskningen.

 

I undersökningen redovisas även placeringarnas fördelning på land och svensk innehavarsektor.

 

USA visade sig återigen vara det viktigaste enskilda mottagarlandet för svenska portföljplaceringar. Närmare en tredjedel av det totala, placerade kapitalet var investerat på den amerikanska marknaden.

 

I undersökningen framgår också att den största innehavarkategorin av utländska portföljtillgångar var sektorn övriga finansinstitut, främst försäkringsbolag och värdepappersfonder. Sektorn stod för knappt två tredjedelar av de totala placeringarna i utlandet. Därefter kom socialförsäkringssektorn som ägde drygt en femtedel.

 

Den fullständiga rapporten finns att ladda ned från Riksbankens webbplats http://www.riksbank.se/ under Statistik/Betalningsbalans/Undersökningar.

 

Kontaktinformation

Johanna Nahkuri Högfeldt, tel. 08-787 02 41

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?