Stödet för inflationsmålet fortsätter att öka

Sextioåtta procent av Sveriges befolkning ställer sig bakom inflationsmålet på 2 procent, jämfört med 63 procent för ett år sedan. Andelen svenskar som tycker att Riksbanken bedriver penningpolitik på ett riktigt sätt ökar till 57 procent, jämfört med 53 procent för ett år sedan


Det visar en kunskaps- och attitydundersökning som Riksbanken låtit göra. Undersökningen, som är utförd av Eureka Marknadsfakta AB, har en fel- marginal på +/- 1,4 - 3,2 procentenheter. Totalt telefonintervjuades 1.000 personer i åldrarna 16-74 år under perioden 12-25 oktober. Svaren jämförs med motsvarande undersökning i december 1997.


Bland dem som skulle rösta på socialdemokraterna om det vore val i dag anser 63 procent att Riksbanken på det hela taget bedriver penningpolitik på ett riktigt sätt, 65 procent av moderaternas väljare samt 51 procent av vänsterpartiets väljare.


Andelen som förknippar inflation med något negativt ökar från 51 till 57 procent. Endast 15 procent förknippar inflation med något positivt, vilket är oförändrat jämfört med decemberundersökningen 1997.


Andelen svenskar som inte känner till vad Riksbanken har för uppgifter och mål är fortfarande relativt hög. Andelen som känner till att huvudmålet för penningpolitiken är prisstabilitet minskar från 25 till 19 procent. Samtidigt ökar andelen som tror att målet är att stärka kronan från 7 till 13 procent.


Undersökningsresultatet kan ha påverkats av att Riksbanken veckan före intervjuperioden intervenerade i valutamarknaden för att signalera att banken ansåg kronförsvagningen som för snabb och omotiverad. Syftet med undersökningen är att mäta kunskaper och attityder till Riksbanken, samt att jämföra förändringar över tiden.

För ytterligare information kontakta informationschef Michael Wallin, tel. 08 – 787 04 18.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?