Överenskommelse mellan Riksbanken och Finansinspektionen om arbetsfördelning inom finansiell stabilitet

Datum

Finansinspektionen och Riksbanken har träffat en överenskommelse om arbetsfördelning och samarbete inom området finansiell stabilitet. Syftet är att tydliggöra respektive myndighets arbetsuppgifter och underlätta samarbetet när det gäller att upprätthålla stabilitet och främja effektivitet i det finansiella systemet. Överenskommelsen är ett förtydligande av redan gällande uppgiftsfördelning och arbetsrutiner. Liknande överenskommelser finns i andra länder med motsvarande fördelning av uppgifter på centralbanken och tillsynsmyndigheten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?