Räntehöjningen viktig för att värna uthållig tillväxt

Datum

"För knappt två veckor sedan beslutade direktionen att höja reporäntan med 0,35 procentenheter till 3,25 procent. Beslutet fattades mot bakgrund av att de internationella konjunkturutsikterna förskjutits i något mer positiv riktning och råvaru- och insatspriserna stigit mer än väntat. Sammantaget bedömdes inflationen på ett till två års sikt bli marginellt högre än i inflationsrapporten (1,8 respektive 2,1 procent). Höjningen med 0,35 procentenheter var något större än förväntningarna, men den skapar samtidigt förutsättningar för att hålla reporäntan oförändrad resten av året, givet att svensk ekonomi utvecklas i linje med Riksbankens bedömning".


Det sade vice riksbankschef Kerstin Hessius i samband med ett framträdande på Handelshögskolan i Göteborg på onsdagen. Hon framhöll bland annat:

"Avsikten är inte att i dag lyfta fram några nya aspekter på penningpolitiken, utan rekapitulera vad som har hänt".


"Syftet med räntehöjningen är inte, som det har hävdats, att motverka den positiva utvecklingen i svensk ekonomi, tvärtom. Med räntehöjningen vill Riksbanken värna om tillväxten så att den blir hållbar även på sikt" sade Kerstin Hessius.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?