Mått på underliggande inflation

Riksbanken kontaktade i maj i år den av regeringen tillsatta KPI-utredningen för att precisera ett mått på underliggande inflation som har förutsättningar att vinna bred acceptans och som löpande kan publiceras av SCB.

I avvaktan på utredningens resultat har SCB accepterat att, på uppdrag av Riksbanken, ta fram och publicera två mått på underliggande inflation. Dessa mått är UND1 och UNDINH, som under flera år löpande publicerats av Riksbanken i inflationsrapporterna.

För att förbereda detta arbete har SCB gjort en noggrann genomgång av olika tänkbara beräkningsförfaranden. Inte minst har det varit viktigt att ta ställning till inverkan av indirekta skatter och subventioner på KPI när underliggande inflation beräknas. Detta arbete har visat sig vara mer komplicerat och omfattande än väntat. SCB planerar därför att publicera mått på den underliggande inflationen först i anslutning till publiceringen av konsumentprisindex för augusti, vilket sker den 15 september.


Frågor besvaras av Claes Berg, chef för ekonomiska avdelningen, Sveriges riksbank,tel: 08-787 0183 och Staffan Wahlström, ansvarig för prisprogrammet, Statistiska centralbyrån, tel: 08-783 4800.


Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?