Växlar statens räntebetalningar i utländsk valuta i banksystemet

Datum

Riksgäldskontoret beräknas betala räntor på valutaskulden motsvarande cirka 20 miljarder kronor 1997. Så länge nettoupplåningen i utländsk valuta varit större än ränte-betalningarna, har upplåningen kunnat utnyttjas för att betala räntor i utländsk valuta.

I november beslutade emellertid regeringen att Riksgäldskontoret inte ska nettoupplåna utländsk valuta under 1997. Som en följd av beslutet kommer Riksbanken att, som ombud för Riksgäldskontoret, växla räntebetalningarna i banksystemet.

För att undvika stora växlingstransaktioner kommer motsvarande 80 miljoner kronor att växlas varje valutadag under 1997. Sammanlagt blir det cirka 20 miljarder kronor. Transaktionerna kommer att genomföras kl 8.30 - 8.45. Riksbanken avser att påbörja växlingstransaktionerna i januari 1997.

Växlingarna kommer att ske genom de institut som har tecknat Primary Dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden. Riksbanken avser att behandla dessa transaktioner med fullständig öppenhet.

Ytterligare information lämnas av:
Richard Gröttheim, tel. 08-696 68 01
Christina Lindenius, tel. 08-787 04 69
Kjell Nordin, tel. 08-696 68 04.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?