Penning- och valutapolitik nummer 3, 2006

Datum

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. Idag publiceras årets tredje nummer som innehåller fyra artiklar:

Who is paying for the IMF? Björn Segendorff och Eva Srejber

The International Monetary Fund (IMF) is expected to show a fast growing deficit for a number of years. At present the financing of the IMF’s operational costs are concentrated to a limited number of industrialised countries and emerging market economies. Most members do not contribute or contribute only marginally. Poor countries do not contribute.

Swedish households’ indebtedness and ability to pay – a household level study, Martin W Johansson och Mattias Persson

The purpose of this paper is to give a detailed exposé of how the Riksbank uses micro data for analysing the debt-carrying ability of the household sector. The results indicate that, despite the considerable increase in household indebtedness in the past decade, Swedish households do not seem particularly vulnerable to rising interest rates or rising unemployment, but there is of course a risk that individual households will overborrow.

Globala obalanser och bytesbalansunderskottet i USA, Bengt Pettersson

Drivkrafterna bakom de stora och kvardröjande sparandeobalanserna i världen är många och komplicerade. Många ekonomer är oroliga för en abrupt anpassning. Men det finns också argument för att den utveckling vi hittills sett drivits av att hushåll och företag till största delen fattat rationella beslut.

Merchanting – en växande del av tjänsteexporten, Kurt Gustavsson och Lars Fors

Den snabba ökningen i särskilt exporten av tjänster de senaste åren har bidragit påtagligt till den uppmätta BNP-tillväxten och produktivitetsutvecklingen i ekonomin. Merchanting, en form av varuförmedling, har svarat för en betydande del av denna ökning.

 
Tidskriften finns i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan hämtas i Riksbankens entré på
Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected],
fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

Kontaktinformation

Eva Stenström, informationssekretariatet, telefon 08-787 02 12

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?