Sveriges direktinvesteringstillgångar i utlandet 593 miljarder kronor

Undersökning finns i sin helhet under Publikationer/Beställ publikation/Regelbundna.

Sveriges direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick vid utgången av 1997 till 593 miljarder kronor. Av tillgångarna fanns 92 procent inom OECD-området. Tillgångarna i tillväxtregioner, s.k. emerging markets, uppgick till 44 miljarder kronor, vilket motsvarar 7 procent av de totala tillgångarna. De utländska tillgångarna i Sverige uppgick vid samma tidpunkt till 329 miljarder kronor.

Det framgår av den årliga undersökningen av direktinvesteringar som Riksbanken publicerar i dag. Undersökningen mäter också avkastningen som direktinvesteringstillgångarna genererar dvs. företagens resultat.

Avkastningen på de svenska tillgångarna i utlandet uppgick 1997 till 53 miljarder kronor, samtidigt som utlandets avkastning på tillgångar i Sverige var 27 miljarder kronor. I båda fallen är det en uppgång jämfört med 1996. Avkastningen i utlandet är den högsta som uppmätts sedan Riksbanken startade dessa undersökningar 1986.
Resultatet av undersökningen ingår i sammanställningen av bytesbalansen och i redovisningen av Sveriges totala tillgångar och skulder mot utlandet.

Innan definitiva uppgifter om avkastningen på direktinvesteringar föreligger redovisar Riksbanken preliminära uppgifter i bytesbalansen. Resultatet från årets undersökning medför att bytesbalansöverskottet för 1997 revideras upp med 3 miljarder kronor jämfört med tidigare publicerade uppgifter.
Undersökningen om direktinvesteringsföretag finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral; e-post: [email protected], tel. 08 - 787 01 00, fax 08 - 787 05 26. Rapporten kan även laddas ner från Riksbankens hemsida www.riksbank.se

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik,
Maria Falk, tel. 08 - 787 03 68, Mikael Holmberg, tel. 08 - 787 02 12 och Kajsa Lindell, tel. 08 - 787 02 07.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?