Hessius: Goda tider ställer krav

"Det ekonomiska läget i Sverige är i dag mycket fördelaktigt och vi har nått hit bland annat tack vare en konsekvent finans- och penningpolitik inriktad på makroekonomisk stabilitet. Det vore dock farligt att slå sig till ro och fundera över hur vi nu kan spendera resultaten av den vunna framgången. I stället bör krafterna inriktas på att lösa återstående strukturella problem. Gör vi det ökar möjligheterna för att det som i dag kan framstå som engångseffekter, blir långsiktigt bestående."


Det sade vice riksbankschef Kerstin Hessius i samband med ett framträdande för Pressens Pensionskassa på måndagen.


"Sedan det senaste penningpolitiska mötet har det endast gått ett par veckor och jag ser inte någon anledning att revidera den uppfattning som kom till uttryck i det penningpolitiska protokoll som offentliggjordes tidigare i dag", sade Kerstin Hessius.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?