Den 22 februari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj 2009 beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

 

Den 51:e och 52:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 22 februari om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 6-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 168 dagar och förfaller därmed den 19 maj 2010 respektive den 11 augusti 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,30 procentenheter i 3-månadersauktionen och 0,35 procentenheter i 6-månadersauktionen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?