Begränsningar införs för bankernas pantsättning av värdepapper vid lån i Riksbanken

Datum

Riksbanksfullmäktige har idag beslutat att värdepapper som emitterats av ett företag som har nära förbindelser med en bank inte ska vara godtagbara som säkerheter för bankens upplåning i Riksbanken. Konkret innebär detta att banker inte kan pantsätta bostadsobligationer och bostadscertifikat som emitterats av bostadsinstitut inom den egna bankkoncernen.

Begränsningen motiveras av att vid kreditgivning bör en långivares totala engagemang i en koncern beaktas. Riksbanken anser inte att det är lämpligt att en bank använder värdepapper som emitterats av ett företag inom samma koncern som säkerhet för lån i Riksbanken, eftersom kreditrisken i banken och dotterföretaget i viss utsträckning samvarierar.

Beslutet gäller inte bostadspapper som säkerheter generellt i Riksbanken, utan enbart en moderbanks pantsättning av det egna bostadsinstitutets värdepapper. Idag är bostadspapper de enda värdepapper som emitterats av privata utgivare som accepteras som säkerheter i Riksbanken.

Begränsningen kommer att gälla från och med 1998-04-01.

Den promemoria som ligger till grund för fullmäktiges beslut finns att hämta i Riksbankens entréer Brunkenbergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00).

Frågor angående beslutet besvaras av Martin Andersson, tel. 08-787 04 78 och Martin Blåvarg, tel. 08-787 02 32.


Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?