Det penningpolitiska styrsystemet i EMU - ny rapport från EMI

Det europeiska monetära institutet, EMI, publicerar i dag en redogörelse för förberedelserna av det penningpolitiska styrsystemet inom den monetära unionen.

Rapporten redovisar de penningpolitiska instrument det europeiska centralbankssystemet (ECBS) kommer att använda och hur de penningpolitiska operationerna kommer att genomföras. Vidare redogörs för hur motparterna i penningpolitiken skall utses, vilka krav som kommer att ställas för att få centralbankskrediter samt hur de kassakrav som eventuellt kan komma att tillämpas skall utformas. '

 

Rapporten är en revidering och utvidgning av dokumentet "The single monetary policy in Stage Three: Specification of the operational framework" som publicerades i januari i år. Rapporten finns endast tillgänglig på engelska.


EMI-rapporten beskriver de förberedelser som hittills skett. De slutgiltiga besluten för utformningen av styrsystemet kommer att tas av den europeiska centralbanken (ECB) när banken upprättas 1998.

 

Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Kerstin Mitlid, tel. 08 - 787 03 69
Magnus Vesterlund, tel. 08 - 787 06 49

 

Rapporten finns att hämta vid Riksbankens huvudkontor, Brunkebergstorg 11. Den kan även beställas från informationscentralen, e-post, [email protected],
fax, 08 - 787 05 26 eller tel. 08 - 787 01 00.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?