Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare

Riksbanken har tecknat en avsiktsförklaring  med det amerikanska företaget Crane & Co om en försäljning av AB Tumba Bruk. Crane & Co tillverkar sedan lång tid sedelpappret till amerikanska dollarsedlar. Bolaget avser att förlägga huvuddelen av sin produktion av sedelpapper för den internationella marknaden till Tumba.

"Crane & Co har gedigen kommersiell erfarenhet av sedelpapperstillverkning och blir en ägare med goda förutsättningar att vidareutveckla den industriella rörelsen i Tumba", säger vice riksbankschef Lars Nyberg, som även är styrelseordförande i  Tumba Bruk. "Bolaget tillför teknisk kompetens till Tumba Bruk och bidrar med de ökade produktionsvolymer som är nödvändiga för långsiktig lönsamhet."

Tumba Bruk består av pappersbruk för sedelpapper, sedeltryckeri samt Myntverket i Eskilstuna. Företaget är leverantör av svenska sedlar och mynt till Riksbanken och har därutöver en betydande export av sedlar och sedelpapper. Bolaget har 325 anställda, varav 15 vid Myntverket.

Myntverket ingår inte i försäljningen, utan avskiljs från AB Tumba Bruk före överlåtelsetidpunkten. Riksbanken har inlett förhandlingar med andra intressenter om en försäljning av Myntverket. Det kulturhistoriskt värdefulla bruksområdet i Tumba avses avskiljas och överlåtas till en stiftelse för att långsiktigt bevaras.

Crane & Co är ett 200-årigt familjeägt företag som sedan mer än 100 år levererat sedelpapper till det amerikanska finansdepartementets Bureau of Engraving and Printing, som bl.a. trycker de amerikanska dollarsedlarna. Crane tillverkar också sedelpapper för export samt finpapper.  Produktionsanläggningarna ligger i Dalton i Massachusetts, USA.

Förhandlingar om ett slutligt överlåtelseavtal fortsätter mellan Riksbanken och Crane & Co. De fackliga organisationerna vid Tumba Bruk har informerats om den planerade försäljningen.

Ytterligare information lämnas av:
Vice riksbankschef Lars Nyberg, tel 08-787 01 08, VD Lennart Bergstedt, Tumba Bruk, tel 08-578 695 10, VD Lansing E. Crane, Crane & Co, tel 001-413-684 62 02,
SIF-ordförande, Tumba, Eskil Sundkvist, tel. 08-578 696 89.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?