Tumba Bruk har testtryckt eurosedlar

Datum

Tumba Bruk har testtryckt eurosedlar enligt Europeiska Centralbankens specifikationer inför tekniska jämförelser av sedlar tryckta i olika länder. I dessa sedlar försöker man få in alla säkerhetsdetaljer som moderna sedlar kräver. Eurosedlar ska ha en högre säkerhetsstandard än dagens sedlar.


För Sveriges del har frågan egentligen inte med euron att göra, utan är en förberedelse för Tumba Bruk att på sikt kunna leverera en högre sedelstandard. Tumba Bruk behöver klara den standarden för att tillgodose framtida svenska behov och sin export. Sverige behöver ersätta nuvarande sedelserie på några års sikt även om man beslutar att inte gå med i EMU.


Därtill kommer att Riksdagen i sitt beslut om att Sverige skulle avvakta med EMU-medlemskap, har framhållit vikten av att Sverige behåller handlingsfriheten inför ett eventuellt svenskt deltagande i EMU. Tumba Bruks förberedelser att kunna producera sedlar av eurostandard är en del i att behålla handlingsfriheten.

De testsedlar som framställts är inte färdiga sedlar och de kan inte användas i cirkulation. Riksbanken har inga eurosedlar i lager.


Utelöpande sedelmängd i Sverige uppgår till cirka 75 miljarder kronor och omfattar cirka 300 miljoner sedlar.


Eventuella frågor besvaras av tf avdelningschef vid betalningsmedelsavdelningen Tom Dagne tel. 08-787 00 00, 070 – 579 9627 eller Per-Olof Arevik tel. 08-787 00 00.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?