Penning- och valutapolitik nr 3, 2003

Datum

I dag publiceras årets tredje nummer av riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik. Tidskriften behandlar ämnen på riksbanksnära områden och innehåller denna gång fyra artiklar:

 

On central bank efficiency

The authors, Governor Lars Heikensten, Sonja Daltung, Research Dept. and Mårten Blix at the Monetary Policy Dept., discuss the issues that make central bank efficiency more difficult to define and analyse than economists' standard notions of firm efficiency. Much of the material draws on a recent workshop on this topic organized by the Riksbank but the focus here is primarily on the policy conclusions that the authors believe emerge. Artikeln publiceras endast på engelska.

 

An Inflation Reports Report

Mr. Eric M. Leeper from Indiana University, U.S., was asked by Sveriges Riksbank to evaluate the Riksbank's Inflation Reports. The assignment included drawing comparisons among the Reports issued by the Riksbank, the Bank of England, and the Reserve Bank of New Zealand. In his report the author lists a number of steps Banks can take to communicate more clearly how they understand the economy and how they reach policy decisions. Artikeln publiceras endast på engelska.

 

Finansiella bubblor och penningpolitik

Hur ska en centralbank förhålla sig till tillgångspriser som under perioder utmärks av ett bubbelbeteende, dvs. en till synes överoptimistisk prisstegring följt av ett kraftigt prisfall? Ska banken försöka identifiera och förebygga bubblan i ett tidigt skede eller ska den vänta tills bubblan spruckit och först då vidta åtgärder för att begränsa dess skadeverkningar? Hans Dillén och Peter Sellin, båda verksamma på riksbankens avdelning för penningpolitik, behandlar i sin artikel Finansiella bubblor och penningpolitik dessa och andra frågor som rör detta område.

 

IMF - Utveckling, kritik och uppgifter framöver

Hur reagerar IMF på den nya miljön med kraftigt ökade kapitalrörelser? Är den kritik som riktas mot IMF befogad? Vilka är huvudfrågorna i dag och vilka är de utmaningar som IMF står inför? I artikeln IMF - Utveckling, kritik och uppgifter framöver belyser David Farelius, verksam på nordisk-baltiska valkretskontoret vid Internationella valutafonden, IMF, dessa frågor.

 

Tidskriften finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer /Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

 

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om ett par veckor.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?