Revisionsrapport om Riksbankens interna kontroll

Datum

Riksbanksfullmäktiges revisionsenhet har inom ramen för sin löpande granskning lämnat en rapport om Riksbankens interna kontroll. Den redovisades för fullmäktige och direktionens ledamöter den 22 oktober 2003 och är offentlig handling. Rapporten har efterfrågats av media och finns tillgänglig på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

 

"Rapporten är ett led i revisorernas löpande granskning av Riksbankens verksamhet.", säger riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist i en kommentar. "Den övergripande bedömningen är att den interna kontrollen är god, men rapporten reser även ett antal frågor om Riksbankens arbetsformer. Riksbankens direktion har under det senaste året aktivt arbetat med dessa frågor."

 

"Riksbanksfullmäktige återkommer till rapporten i början på nästa år efter att ha fått direktionens kommentarer", fortsätter Bergqvist.

 

För närmare information hänvisas till riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist, tel. 070-343 95 89.

Kontaktinformation

Leif Jacobsson, informationschef Riksbanken, tel 08-787 04 14, 070-554 77 56

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?