Riksbanken övergår från omvända repor till repor i räntestyrningssystemet

Riksbanken kommer tisdagen den 15 april att genomföra en förändring i repohanteringen. Förändringen är av rent teknisk natur och saknar penningpolitisk betydelse. I fortsättningen kommer Riksbanken att via repor tillföra likviditet till banksystemet. Detta är en förändring mot hittillsvarande situation då banksystemet har haft ett likviditetsöverskott.

I de omvända reporna har Riksbanken emitterat riksbankscertifikat för att dra in överskottslikviditet. Riksbanken kommer nu istället att tillföra likviditet till banksystemet genom repor i utbyte mot värdepapper. Tidpunkt för repoannonsering, på tisdagar klockan 9.30, kvarstår oförändrat.

I mars 1995 beslutade Riksbanken att successivt dra ned sin terminsskuld i utländsk valuta i syfte att minska balansomslutningen. Resultatet är att överskottet på likviditet i banksystemet successivt har minskat för att nu övergå till ett underskott. Detta underskott kommer att öka i takt med den fortsatta neddragningen av Riksbankens terminsskuld. Därmed kommer också Riksbankens likviditetstillförsel via reporna att öka.

Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Christina Lindenius, biträdande avdelningschef, tel. 08-787 04 69
Kjell Nordin, chefhandlare, tel. 08-696 68 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?