Sven Hulterströms kommentar till Kerstin Hessius beslut

Datum

Kerstin Hessius har idag meddelat mig att hon inte står till förfogande för omval till Riksbankens direktion när hennes mandatperiod löper ut vid årsskiftet.


Inom fullmäktige startar nu processen med att utse en ny direktionsledamot, som ska tillträda den 1 januari 2001. Denna ledamot skall enligt riksbankslagen utses för en period på sex år. Beslut fattas senast vid fullmäktiges sammanträde den 8 december.


Sven Hulterström
Ordförande i riksbanksfullmäktige

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?