Pressmeddelanden 2004

Datum Rubrik
Utgivning av minnesmynt 2005
Undersökning av allmänhetens kunskaper om Riksbanken
Svenskt portföljinnehav 2003
Ny arbetsfördelning inom direktionen
Bergström: Hög arbetslöshet beror inte på penningpolitiken
Jean-Claude Trichet besöker Stockholm
ECB:s månadsrapport december 2004
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Heikensten: Mindre förändringar i inflationsbilden
Rosenberg: Konjunkturbilden står sig
Information med anledning av riksdagens beslut att vissa äldre sedlar och mynt blir ogiltiga
Penning- och valutapolitik nr 3 2004
Riksbanken förändrar ledningsformerna
ECB publicerar konvergensrapport
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbanken ger ut jubileumsmynt med anledning av 250-års jubileet av Kungliga Slottet i Stockholm
Riksbanken tar över verksamheten i Svensk Kontantförsörjning AB
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och derivatmarknaden i Sverige
Persson: Mindre och medelstora företag missgynnas ej av Basel II
Persson: Strukturreformer viktiga för sysselsättningen
ECB:s månadsrapport för september 2004
Beslut om fortsatt effektivisering av kontanthanteringen
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Heikensten: Inflationsbilden står sig i huvudsak
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med Deutsche Bank AG, London
Yttrande över Långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19)
Nytt kapitaltillskott till Pengar i Sverige AB inför avvecklingen
Den svenska finansmarknaden 2004
Riksbanken utreder för tidig publicering av räntebeslut
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbanken beslutar att ge ut minnesmynt och minnessedel
ECB:s månadsrapport för juni 2004
Penning- och valutapolitik nr 2 2004
Bergström: Risk för ”gyllene parentes” för svensk ekonomi
Securitas Värde AB säger upp avtalet om att överta Pengar i Sverige AB
Direktionen sammanträder i Härnösand
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Reporäntan oförändrad på 2 procent
Ny webbplats för Riksbanken
Direktionen utser nya avdelningschefer
Sverige publicerar IMF:s uttalande om svensk ekonomi
Heikensten: Bedömningen av konjunkturen och inflationen står sig
Nyberg: Konjunkturutvecklingen och fastighetsmarknaden
Persson: Kinas ekonomi allt viktigare för Sverige och omvärlden
Kommentar till SCB:s ändrade beräkningsmetoder för konsumentprisindex och inflationstakten
Riksbanken reducerar antalet avdelningar
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Anders Kragsterman ny biträdande avdelningschef vid avdelningen för finansiell stabilitet
Persson: Regional balans och uthållig tillväxt
Heikensten: Några aspekter på den finansiella utvecklingen
Beslut om kapitaltillskott under avvecklingen av Riksbankens bolag
Direktionssammanträden och inflationsrapporter hösten 2004
Fullmäktiges sammanträdesdatum andra halvåret 2004
Reporäntan sänks med 0,5 procentenheter
Penning- och valutapolitik nr 1
Bergström: Är solidarisk lönepolitik möjlig med Riksbankens inflationsmål?
Bergström: Vad krävs för att vi ska bli bäst igen?
Rosenberg: Inflationen lägre än väntat
ECB:s månadsrapport för mars 2004
Persson: Kvinnor, tillväxt och välfärd – en ekvation som måste gå ihop
Slutligt avtal med Securitas
Riksbankens årsredovisning
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Förändringar i den svenska sedel- och myntserien 2005
Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter
Jörgen Eklund ny presschef
Nyberg: Sveriges ekonomiska utveckling
Värdet av direktinvesteringstillgångarna
Växling av EU-betalning