Två nya ledamöter i utredningen om Riksbankens förvärv av guld från Tyskland

Riksbanken har förordnat två nya ledamöter i den utredning som ska göra en sammanställning av vad Riksbankens arkiv innehåller om Riksbankens förvärv av guld från Tyskland under andra världskriget.

De nya ledamöterna är professorn i internationell ekonomi Harry Flam, Stockholm, och auktoriserade revisorn Ingvar Pramhäll, Stockholm. Dessa kompletterar f.d. justitierådet Jan Heuman, som tidigare förordnats till uppdraget. Utredningssekreterare är hovrättsassessorerna Peder Bjursten och Christel Lundmark.

Sedan utredningen pågått i drygt en månad har det bedömts att utredningsgruppen behöver förstärkas med sakkunniga inom ekonomiområdet. Utredningsgruppen kompletteras därför med en professor i internationell ekonomi och en auktoriserad revisor.

Utredningens arbete beräknas vara slutfört i augusti/september 1997.

Ytterligare information:
Robert Sparve, chefsjurist, tel. 08-787 01 21.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?