Riksbankens riskenkät hösten 2011

Datum

Den risk som främst kan påverka det svenska finansiella systemet är att något land i euroområdet inte ska klara av att uppfylla sina finansiella åtaganden till följd av brister i statsfinanserna. Det anser aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden enligt Riksbankens riskenkät. En majoritet av de tillfrågade aktörerna anser också att de svenska finansiella marknaderna fungerar sämre idag än för ett halvår sedan. Detta beror, enligt aktörerna, framförallt på högre volatilitet och i vissa fall sämre likviditet på marknaderna.

 

Enkäten visar vidare att 60 procent av aktörerna anser att viljan att ta risk har minskat under det senaste halvåret. Majoriteten tror också att deras vilja att ta risk kommer att vara oförändrad under det kommande halvåret. Många aktörer anger de statsfinansiella problemen i Europa som det främsta skälet till att viljan att ta risk har minskat.

 

Aktörerna anser dessutom att vissa nya regleringar av den finansiella sektorn, såsom exempelvis Basel III och MiFID, riskerar att störa marknadernas funktion och kan leda till ökade finansieringskostnader. De menar också att de fallande svenska obligationsräntorna under det senaste halvåret och eventuella politiska motsättningar i USA kan föra med sig problem för de svenska finansiella marknaderna. Aktörerna tror att statsskuldkrisen i euroområdet, USA:s och Kinas ekonomiska och finansiella ställning samt kommande regleringar av den finansiella sektorn kommer att vara i fokus framöver.

 

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät hösten 2011 genomfördes under oktober månad. Den kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?