Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2007

Datum

Riksbanken publicerar idag Den svenska finansmarknaden 2007. Publikationen beskriver den svenska finansmarknaden och hur den fungerar med utgångspunkt från en bred sammanställning av statistik för den finansiella sektorn.

 
Skriften är tänkt att fungera både som "uppslagsbok" för den som är i behov av statistik och som en enklare lärobok för den som vill veta mer om hur det finansiella systemet fungerar i Sverige. Det innebär att publikationen vänder sig till en bred läsekrets, både professionella aktörer, studenter och en intresserad allmänhet.


Den svenska finansmarknaden 2007 beskriver hur handeln fungerar på ränte-, valuta- och aktiemarknaden, vilka produkter som handlas på dessa marknader och vilka marknadsplatser som finns. Den redogör också för viktiga finansiella institutioner, exempelvis banker, försäkringsbolag och fondbolag. Dessutom ägnas ett eget kapitel åt att beskriva de system som behövs för att betalningar ska kunna genomföras. Statistiken i publikationen är sammanställd på årsbasis och ger en bred överblick av utvecklingen på den finansiella marknaden.

 
Publikationen kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00.

 

Från och med den 23 augusti kan den också hämtas i Riksbankens huvudentré,
Brunkebergstorg 11.

Kontaktinformation

Johanna Fager Wettergren, avdelningen för finansiell stabilitet, tel 08-787 04 44

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?