Persson: Kinas ekonomi allt viktigare för Sverige och omvärlden

Datum

Vice riksbankschef Kristina Persson höll idag ett anförande för Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet med titeln "Vad kan Kinas ekonomiska utveckling betyda för Sverige?"

 

"Efter 25 år av reformer och gradvis öppnande mot omvärlden är Kina en av världens snabbast växande ekonomier med tillväxttal på i snitt 8 procent per år och en årlig genomsnittlig ökning av utrikeshandeln med 15 procent. Detta har lett till att Kina nu är världens femte största ekonomi mätt som BNP, och världens fjärde största handelsnation. De senaste fem åren har landet svarat för en fjärdedel av den globala tillväxten. Mot bakgrund av att Kina blivit allt viktigare för världsekonomin måste prognosmakare, som t.ex. Riksbanken, ta hänsyn till utvecklingen i landet när man gör bedömningar av den internationella konjunkturutvecklingen", sade vice riksbankschef Kristina Persson.

 

"År 2003 gick Kina om Japan och blev vår främsta handelspartner i Asien men ännu utgör handeln med Kina knappt tre procent av vår utrikeshandel och andelen svenska direktinvesteringar i Kina är ca 3 procent av totala direktinvesteringar utomlands. I och med Kinas medlemskap i WTO och i takt med den ökande inhemska efterfrågan i Kina torde vår handel kunna öka. Handelsstatistiken visar en tydlig uppåtgående trend av export av bland annat medicinska  produkter, metall och bearbetningsmaskiner samt lastbilar och delar till motorfordon. Svenska företags expansion i Kina och Asien kan medföra att mer arbetskraftsintensiv produktion förläggs till Kina på grund av det låga kostnadsläget och närheten till marknaden. Det kan givetvis få negativa effekter på sysselsättningen inom vissa branscher, men också betyda att sysselsättning skapas i andra branscher. Kinas framväxt bör således vara positiv för Sverige i ett längre perspektiv", sade Persson.

 

"I takt med att Kinas ekonomi växer ökar betydelsen av fungerande samhällsekonomiska institutioner. Den kinesiska centralbanken är en viktig aktör och EU bedriver ett arbete som syftar till att stödja pågående reformer av centralbanken i vilket Riksbanken deltar", avslutade Kristina Persson.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?