Riksbanken levererar 9,8 miljarder kronor till staten

Datum

Riksbanksfullmäktige har beslutat föreslå riksdagen att Riksbanken skall leverera in 9,8 miljarder kronor (7,6 förra året) till staten för räkenskapsåret 1999. Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpats för inleverans av Riksbankens vinst sedan år 1988. Enligt riktlinjerna ska inleveransen (utdelningen) till staten baseras på ett genomsnittligt resultat för de senaste fem åren, justerat bl.a. för valutakurseffekter.


Totalt uppgick vinsten för 1999 till 3,9 miljarder kronor (21,9 förra året). Resultatförsämringen förklaras främst av att marknadsvärdena i värdepappersportföljerna sjunkit till följd av stigande marknadsräntor. Enligt riksbankslagen är det riksdagen som fastställer vinstdispositionen för Riksbanken, medan fullmäktige lämnar förslaget till riksdagen.


Ytterligare frågor besvaras av planerings- och ekonomiavdelningen,
Henrik Gardholm, tel. 08 – 787 01 19.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?