Svenskar ägde utländska aktier för 574 miljarder vid årsskiftet

Svenska placerares innehav av utländska portföljaktier och fondandelar uppgick vid utgången av 1998 till 574 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande tidpunkt 1997 har innehavet ökat med 170 miljarder. Detta framgår av en enkät om svenskars ägande av utländska portföljaktier som Riksbanken årligen genomför.

Den största andelen av aktieinnehavet, cirka 38 procent, är placerat i USA. Andelen amerikanska aktier av det totala aktieinnehavet har nästan fördubblats sedan slutet av 1996. Även om USA var det största enskilda landet var huvuddelen av svenskars innehav placerat i europeiska aktier och då framförallt i EU-länderna. Luxemburg (hemvist för de flesta utlandsbaserade fonderna), Finland, Storbritannien, Tyskland och Schweiz, i nämnd ordning, är de länder som efter USA är störst i svenskarnas aktieportföljer.

Innehavet i emerging markets uppgick till 11,4 miljarder eller knappt 2% av de totala placeringarna. Värdet på placeringar i Sydostasien och Central- och Östeuropa som till huvuddelen består av andelar i aktiefonder har sjunkit kraftigt jämfört med föregående år. Innehavet i Sydostasien uppgick till 7,6 miljarder (14 mdkr). Värdet på placeringarna i Central- och Östeuropa uppgick till 3,4 miljarder kronor (8,2 mdkr),varav innehavet i Ryssland uppgick till 0,3 miljarder kronor (3,1 mdkr).

Bland de nordiska länderna var innehavet i finska aktier störst och uppgick till 60,7 miljarder kronor.

Undersökningen kan hämtas i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7, eller hämtas från Riksbankens hemsida www.riksbank.se under rubriken Publikationer/Beställ publikationer/Ad hoc. Den kan också beställas från informationscentralen; e-post [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik:
Maria Falk tel. 08-787 03 68.
Anders Lindström tel. 08-787 05 60

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?