Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden

Riksbanken publicerar i dag "Den svenska finansmarknaden". Publikationen, som ges ut årligen, beskriver översiktligt den svenska finanssektorns struktur och funktionssätt.

Avsikten med publikationen "Den svenska finansmarknaden" är att ge en pedagogisk och överskådlig beskrivning av den svenska finansiella sektorn. En naturlig avgränsning har varit att beskriva de viktigaste marknaderna och viktigaste aktörerna med bas i Sverige.

Publikationen finns att ladda ned från denna webbplats.

 

Publikationen kan också hämtas i Riksbankens entré, Malmskillnadsgatan 7. Det är också möjligt att beställa publikationen på, tel: 08 - 787 01 00, fax: 08 - 787 05 26, eller e-post: förrådet

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig i slutet av juni månad.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell stabilitet:

Johan Molin, tel: 08 - 787 07 14,
Siv-Britt Isaksson, tel: 08 - 787 01 89,
Malin Hübner, tel: 08 - 787 07 64,
Anders Bjällskog, tel: 08 - 787 04 43

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?