Nytt motpartsavtal skapar förutsättningar för en effektivare penningmarknad

För att bli motpart till Riksbanken på penningmarknaden, s.k. primary dealer, kräver Riksbanken inte längre att ett institut är återförsäljare till Riksgäldskontoret eller ställer tvåvägspriser i stats- och bostadspapper. Den 18 maj ersätts dessa krav med ett allmänt krav på att motparten bidrar till god likviditet på sekundärmarknaden för stats- och bostadspapper. Det har riksbankschefen beslutat.


Förändringarna skapar förutsättningar för en mer effektiv penningmarknad. Samtidigt kan fler institut, såväl svenska som utländska, bli aktiva på penning- och obligationsmarknaden. Förändringarna görs mot bakgrund av att konkurrensen bedöms öka när euromarknaden bildas.


En pressträff kommer att hållas i dag kl. 10.00 på Riksbanken med vice riksbankschef Lars Heikensten och chefen för penning- och valutapolitiska avdelningen Richard Gröttheim. Adressen är Malmskillnadsgatan 7. För deltagande krävs presskort.


 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?